Úno 07

PENB je potřeba?

Energetický štítky budov , tzv PENB – Průkaz Energetické Náročnosti Budov

nový fenomén.

Z novely zákona vyplývá, že PENB musí vlastnit každý majitel nemovitosti, který svojí nemovitost prodává, nebo pronajímá. Tato neplná informace je ale velmi zavádějící.

Povinnost vlastnit PENB je od 1.1.2013 pouze u nově postavených budov a musí splňovat energetické třídy A-C.

U starších a již užívaných budov  spravovaných družstvy, SVJ, nebo jednotlivými majiteli je povinnost vlastnit PENB až od roku 2016.